• Gratis verzending vanaf 30 euro
 • Achteraf betalen met Klarna
 • Vandaag besteld, volgende werkdag in huis*
 • 0

Privacy beleid

PRIVACY BELEID THE MARC ROBIN B.V.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Cinderella cq. Arli Group B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je dan ook alles rondom onze Privacy Policy. Doel hiervan is om heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Arli Group b.v. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Arli Group b.v. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Arli Group b.v. behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Waarom Arli Group gegevens nodig heeft
Arli Group verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt (per e-mail). Daarnaast kan Arli Group je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens contactformulier
Wanneer je op deze website, www.cinderellahome.nl, jouw contactgegevens achterlaat voor het afhandelen van een vraag, opmerking of klacht, gebruikt Arli Group b.v. deze persoonsgegevens alleen voor dit doel. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Arli Group b.v. die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 •  (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door Arli Group b.v. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Arli Group b.v. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–           Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–           Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Arli Group b.v. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
–           Voornaam;
–           Tussenvoegsel;
–           Achternaam;
–           Telefoonnummer;
–           E-mailadres.
Jouw persoonsgegevens worden door Arli Group b.v. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
–           Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
–           Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
–           Het verzorgen van de (financiële) administratie;
–           Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens naar landen buiten de EU, als partijen voor het EU-US Privacy Shield gecertificeerd zijn.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Arli Group bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Social media
Indien je ervoor kiest content van Cinderella cq. Arli Group te delen via social media, zoals YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest en/of Instagram dan kunnen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Arli Group en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Onze social media accounts
Arli Group is met het merk Cinderella actief op verschillende social media platforms, zoals Youtube, Facebook, Pinterest en Instagram. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie van je kunnen zien (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Dit privacybeleid geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms. Arli Group raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Arli Group.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website cinderella.nl van Arli Group B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Arli Group gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Arli Group maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Arli Group heeft hier geen invloed op. Arli Group heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen
Arli Group neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cinderella maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Arli Group b.v. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via [email protected] (www.cinderellahome.nl is een website van Arli Group B.V.). Arli Group is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Prinsestraat 3 – 7513 AM – Enschede
 • Vestigingsadres: Prinsestraat 3 – 7513 AM – Enschede
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 06073466
 • Telefoon: +31 053 4615055
 • E-mailadres: [email protected]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

COOKIES
Bij gebruik van de Cinderella site kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet. De Arli Group kan op www.cinderellahome.nl cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website.

Analytische cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Arli Group heeft met Google een bewerkersovereenkomst. Google kan deze informatie verschaffen indien Google hier wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passendbeschermingsniveau door de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media cookies
Wanneer u bent ingelogd in uw sociale media websites en op de Cinderellahome.nl website toestemming heeft gegeven voor deze categorie cookies, kunt u gebruik maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij aan het eenvoudig delen van informatie via bijvoorbeeld Facebook. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt te allen tijde cookies van deze website verwijderen of blokkeren. Houd er wel rekening mee dat onze website dan niet optimaal zal functioneren. Hoe u cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hieronder per browser uitgelegd:

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Vragen?
Als u vragen heeft over het cookiestatement of over de wijze waarop Arli Group op www.cinderellahome.nl cookies gebruikt, neem dan contact met ons op:

Arli Group b.v.
Prinsestraat 3
7513 AM Enschede
info@arligroup.nl
053 – 4615055

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0